Ροζέ Κρασί Ξηρό

Από ποικιλίες Βηλάνα 80%, Κοτσιφάλι 20%.
13% vol.