Κόκκινο Κρασί Ξηρό

Από ποικιλίες κοτσιφάλι 70%, Μαντιλάρι 15%, Λιάτικο 10%, Syrah 5%.
13,4 vol.